Zbigniew Krüger LL.M.

Adwokat / Partner

Adwokat Zbigniew Krüger specjalizuje się w praktyce procesowej, zarówno jako obrońca w sprawach karnych, jak i pełnomocnik w sporach sądowych i arbitrażu.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Leiden /Holandia/, gdzie uzyskał tytuł magistra praw /LL.M/ w zakresie międzynarodowego prawa handlowego, a także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Współpracował z Centrum Prawa Sportowego Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Uczestniczył w kursach prawa angielskiego na Uniwersytecie w Cambridge oraz kursie prawa amerykańskiego Uniwersytetu Columbia.
 
Ukończył aplikację adwokacką. Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Zbigniew J. Krüger jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych /European Criminal Bar Association/. Rekomendowany przez organizację Global Law Experts, w dziedzinie procesów sądowych. Jest też pierwszym w Polsce członkiem International Association of Entertainment Lawyers.

Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 

Wykładowca akademicki oraz wykładowca Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. 

Oprócz praktyki procesowej i arbitrażowej oraz obrończej w sprawach karnych Zbigniew J. Krüger specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych i prawem prasowym, ochroną własności intelektualnej i prawem autorskim. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Wybrane sprawy i projekty